Pracownia Tapicerska

Krzysztof Szajewski
05-500 Nowa Iwiczna
ul. Zimowa 33/1
NIP 522-244-60-06

 
warsztat: 
02-679 Warszawa 
ul. Modzelewskiego 85a

tel. 501 155 983
tel. 22 844 80 81 

k_szajewski@op.pl
www.tapicerownia.pl

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18